FANDOM


Logo-coca-cola

טקס קסום של קוקה קולה. מטרתו המוצהרת הייתה להעלות את רמת האופטימיות האנושית ולשפר את מצבם של כלל בני האדם. השפעתו המעשית מוטלת בספק. יש התולים בו את היעדר הפיגועים במהלך חגיגות המילניום מסביב לעולם, למרות ההתרעות הבטחוניות הרבות. חלק מתוצאותיו של הטקס ניתן למצוא כאן, כאן וכאן.


הם ממשיכים!