FANDOM


יש הרבה שמות נרדפים לבישין, אם כי לא ידוע מה הם, בדיוק. בישין נשארים אצל הקצה במטען. הם נצברים כשהוא מושך כוח קסם מהעולם האחר. הם גורמים לדברים רעים לקרות. הם יכולים לגרום למוות. הם כנראה קסם. הם יכולים להיות גם משהו אחר.

אי אפשר להיפטר מבישין, אלא אם אתה מעביר אותם לקוסם אחר. כשאתה עוזר לקוסם אחר, אתה יכול להעביר לו מהבישין שלך יחד עם הקובייה שלך.

בסוף אירועי המניין סקצ' מייצר "אנטי-סוד" מחמישה בישין על ידי כך שהוא מסדר אותם בצורה חמישייה תלת-מימדית - בסיס משולש בן 3 פינות, קודקוד רביעי מעליו ובישין חמישי באמצע, כמו פירמידה או קוביה משולשת בעלת ארבע פאות. לטענת גורמים מסוימים, שימוש ב"סוד" שכזה מושך צל.

עדיין לא ברור אם נוכחות של חמישיית בישין שלמה בצורת סוד שקולה להשפעת 5 בישין. עקב הטלת קסם שביצע סקצ' המערב השלמת חמישייה אחת באמצעות סודות רגילים מלמד שנוכחות "אנטי-סוד" ככל הנראה אינה מייצרת קושי, אם כי במקרה זה סקצ' אכן קיבל עזרה. השפעות הלוואי של אי-השלמת חמישייה באמצעות סוד-בישין לא היו נראים לחבר'ה מלבד פרופ' אהרליך.

עדיין לא ברור אם כל קצה מסוגל לעשות שימוש כזה בחמישיית בישין או שמא זאת יכולת מיוחדת ונדירה שיש לסקצ' ואולי לקצוות אחרים.

תוצאות של בישין
מספר בישין השלכות מספר בישין הסבל
1 הקצה לא יכול להיפטר ממראה עייף וריח מעט עבש 9 סבל גופני ונפשי מתחיל. הקצה סובל מדחק נפשי וכאבים פיזיים קבועים
2-3 הקצה יתקשה להימנע ממשיכת תשומת לב לנוכחותו 10-11 הסבל הגופני והנפשי מתחיל להראות תסמינים חיצוניים שכמעט בלתי אפשרי להסתיר
4 הקצה נמצא תחת קושי תמידי 12-13 הסבל הגופני והנפשי מלווה את פעולותיו של הקצה, ומלביש עצמו על אלו הנמצאים תחת השפעתו
5-6 הקצה לא יכול לבצע פעולות מסובכות או להטיל קסם בלי עזרה, רצונית או לא רצונית 14 ללא עזרה חיצונית, טיפול, או תשומת לב, הקצה לא יכול להתמודד עם השלכות הסבל לבדו.
7-8 הקושי נחלץ מהקצה ומדביק את אלו הנמצאים בסביבתו 15 הסבל הגופני והנפשי מדביק אנשים אחרים הנמצאים בנוכחותו של הקצה

קצה שמגיע ל-16 בישין ממתין למותו. אי אפשר לצבור יותר מ-16 בישין.