FANDOM


בני השבטים הוא שם כולל לארגון קסום המורכב משלושה גופים מקבילים: בני מנשה, בני זבולון, ובני דן. הארגון פעל בתחילת היישוב העברי, נחלש בעקבות מלחמת השפות ואיבד תמיכה כאשר סירב לתמוך בבריטים במאבקם בהיטלר. לאחר 1935, לא ניתן למצוא חברים רשומים בארגון, ונראה שהתפרק לחלוטין.

מטרות הארגון, בזמן שהיה פעיל, היו עידוד ההתיישבות החקלאית והיצרנית בארץ ישראל, תוך השענות מאסיבית על התורה כטקסט היסטורי ומכונן לעם ישראל. מטרה נוספת, ידועה פחות, הייתה איתור קבוצות אתניות שחברי הארגון האמינו שהן מ"עשרת שבטי ישראל האבודים", ועידודן לעלות לארץ. בגלל הניחוח המעט אתנוצנטרי של הארגון, היו שמועות מרושעות שקישרו אותו לאותם מדענים דרווינסטים גרמניים שתמכו בפרוגרמה "המדעית" של המשטר הנאצי.

ניתן למצוא מהמורשת של הארגון בסוכנות היהודית, שחלק ממשאביה עדיין מושקעים במציאת "שבטים אבודים" ברחבי העולם...