FANDOM


באופן פרדוקסלי, הפעולה הכי מוכרת וידועה להשגת סוד נוסף, היא גם הפעולה שכל הקצוות נרתעים ממנה. היא פעולה אלימה ומרושעת, שמשאירה את סימנייה על המבצע.

במידה וקצה משיג גישה לסוד של קצה אחר, יש לו את ההזדמנות והיכולת להשאיר את הסוד אצלו. הפעולה הזו, פשוטה לכאורה, קורעת את הסוד מעליי המטען של הקצה האחר, ובדרך כלל גם הורגת אותו בתהליך.

פעולת הקריעה הזו משנה את הסוד לסוד אדום, מה שגורם לכך שכל קצה אחר שיראה אותו ידע מה היה מקורו האלים ואיך השיגו אותו. זו סיבה נוספת מדוע קצוות רבות מעדיפים להימנע מההתחזקות הזו.