FANDOM


שאלה שעניינה את אייקס, האם אפשר להגדיל שדה קסם?

ידוע לנו שכל יציר קסם או חפץ קסום מפיץ סביבו שדה קסם. חלקם מייצרים השפעות בתוך שדה הקסם הנ"ל, ולכן הגדלתו תהפוך אותם ליוצר עוצמתיים.

גודלו של שדה קסם מגיע, בדרך כלל, להיקף של טפח (כ-30 ס"מ) מסביב לגבולות החפץ או היצור, או עד לגודלו של החפץ או היצור אם הם קטנים מ-30 ס"מ בעצמם. כך שקוביה שפאותיה באורך 10 ס"מ, לדוגמה, תפיץ שדה קסם במרחק 10 ס"מ מעצמה, ופיה קטנטנה בגודל כמה סנטימטרים תפיץ שדה קסם מאוד, מאוד קטן.

עם זאת, ישנם חפצים ויצורים שיש להם שדות קסם גדולים מאוד, היכולים להקיף בניינים או אפילו ערים שלמות. כיצד זה קורה? לא ידוע. לפעמים גודלו של שדה הקסם הוא תולדה של הקסם שייצר את החפץ או היצור מלכתחילה. לפעמים זה תוצאה של משהו אחר.

מכיוון שישנם חפצים ויצורים שיש להם שדה קסם גדול בהרבה מהרגיל, ניתן להניח שאפשר לקחת יצור או חפץ בעל שדה קסם קיים, ולהגדיל אותו לממדים מרשימים.