FANDOM


פעולת החתיכה היא פעולה שבה קצה חותך נתיב אור שמחבר אותו לעוגן בעולם הזה. זו פעולה בלתי הפיכה, שמיידית מורידה את עוצמת האור של הקצה בערכו של נתיב האור.

קצה יכול לבצע חתיכה באחד משני מצבים: כאשר קצה אחר משתמש בנתיב האור הזה כדי לבצע משיכה עקיפה. כאשר עמעום מביא אותו לכך שעוצמת האור שלו נמוכה כל כך שכל נתיב האור נמצא בצל.

פעולת החתיכה משחררת חמישייה שלמה אחת עבור כל נקודת אור שטמונה בנתיב האור.