FANDOM


כלי קיבול הוא חפץ פיזי שמכיל בתוכו את כוח הקסם שנמשך במהלך טקס מן העולם האחר לעולם הזה, בין תחילת הטקס ובין השלמתו.

לפעמים כלי קיבול דולפים, וחלק מכוח הקסם שנמצא בתוכם יוצא החוצה. לדליפה כזו יש השפעה דומה לזו של שארית, והיא גם מעכבת את השלמת הטקס.

לרוב כלי קיבול הינם חד פעמיים, אבל זה אינו הכרחי.

מציאת כלי הקיבול המתאים לכל טקס היא חלק גדול מעבודת תכנון הטקס הקסום, ואתגר אמיתי עבור קצה שמעוניין להמציא טקסים חדשים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית