FANDOM


שמועות עקשניות בקרב חלקים אזוטריים בקהילת הקוסמים בישראל טוענת שיש דרכים לרסן אנרגיות קדושה לטובת שימושן בקסמים. הרעיון הבסיסי הוא שישראל, בהיותה ארץ מיוחדת, מהווה סוג של מקום, אולי כזה שפועל בו שדה קסם שמאפשר גישה לאנרגיות מהסוג הזה.

בקרב הקהילה, משתמשים לפעמים בכינוי לובש כיפה כדי להתייחס למי שמאמין בשמועה הזו, או בקרב המאמינים, למי שיש לו גישה לכוח הזה.