FANDOM


מטען הינו שם נפוץ לשובל המטאפיזי שנוצר סביב בני אדם, יצורים חיים, חפצים, חומרים, ולפעמים אפילו מקומות ואזורים, שמכיל השפעות קסומות, מכוונות או מקריות, כתוצאה מלחשים, שארית, או מסיבות אחרות.

המטען אינו גלוי, ומהווה אתגר ללימוד וחקירה. גם החשיפה לתכולתו של מטען לעתים לא מספקת את הסיפור כולו; לדוגמה, חשיפה לסודות של קצה אחר תספק מידע מסוים, אבל לא בהכרח תסביר כיצד השיג הקצה את הסודות הללו. מלבד סודות, גם בישין נמצאים במטען, וגם החשיפה אליהם לא מספקת את הסיפור כולו.

כאשר מטילים קסם על אדם אחר או על יצור אחר, ההשפעה הקסומה של הקסם הזה ממשיכה להתקיים במטען שלו, מעגנת את עצמה בעולם הזה באמצעות היקשרות לשובל המטאפיזי של אותו אדם או יצור. יש השפעות גלויות, ויש השפעות אחרות שגם יצריכו חשיפתן בתוך המטען המדובר. בגלל שהשפעות קסומות כאלו יכולות להפריע או לקלקל קסמים אחרים, שוטפים חומרים וחפצים במים כדי לנקות את המטען שלהם לפני שמשתמשים בהם בטקסים למיניהם.

בנוסף ללימוד וחקירה של המטען, יש קצוות היכולים להוציא או להכניס מהדברים הנמצאים במטען. לעקור סודות מקצה אחר למשל.