FANDOM


קו המים הוא תמיד גבול, עובדה שמקלה מאוד או מקשה מאוד, תלוי במה אתה מנסה להשיג. אולי זו הסיבה שיש המחפשים לחיות על איים, או לפחות מקומות שנהרות מגבילים אותם, וכך לצמצם את ההשפעה של קסמים על הסביבה, והיכולת של קסמים מבחוץ להשפיע עליהם.

מים זורמים הם מקרה מעניין במיוחד של גבול, משום שהם לא מאפשרים לקסם להתקיים בתוכם לאורך זמן, או אם לדייק, הם לא מאפשרים לקסם להשפיע על המטען של החפץ או היצור הנמצא בתוכם. כתוצאה מכך, הם גם מנקים את הקסם שנמצא במטען של היצור או החפץ שנמצא בתוכם.

הסיבה לכך היא ככל הנראה שמים זורמים מהווים, לצד בערה באש, מציאות שאין בה מצב אחד, אלא שינוי תמידי. החפץ או היצור בתוך המים הזורמים משתנים בכל רגע, והמטען שלהם מתטהר כתוצאה מכך.

העובדה שמים זורמים מנקים קסם היא כנראה הסיבה שמקלחת חמה כל כך יעילה עבור קצוות.