FANDOM


האם התכוונת למקומון(תואר)?

עיתונים עירוניים קטנים המחולקים חינם, שהחלו להיות נפוצים יותר ויותר עם הוזלת הוצאות הדפוס בשני העשורים האחרונים. משכו תשומת ליבם של יודעי דבר משום שבניגוד לשלושת העיתונים היומיים הנפוצים במדינה, אין להם שום בעיה לפרסם ידיעות ממקורות מפוקפקים שערכן החדשותי זניח. אם קצה רוצה לדעת על תופעות, אירועים, ובעלי עניין באזור שלו, הוא יסרוק את המקומון בחיפוש אחר ידיעות רלוונטיות.

מכיוון שכמעט אף אחד לא קורא אותם, גורמים מפוקפקים למיניהם משתמשים במקומונים כדי להעביר מידע אחד לשני - ככל שהמקומון דלוח יותר, כך יותר סביר שישתמשו בו.