FANDOM


Touch2

קצוות יכולים לחוש בקסם, זאת אומרת שיש להם מודעות לקיומו, כיוונו, אופיו של קסם, כוח קסם, ושדות קסומים. את המודעות הזו אנחנו בדרך כלל מתרגמים לשני חושים נפוצים אחרים: ראייה, ונגיעה.

חוש המישוש מספק מידע על אלסטיות, טקסטורה, תנועה, תחושת חום יחסית, הולכה חשמלית, וכן הלאה, כאשר נוצר מגע בין העור ודברים הקיימים מסביבו, כמו האוויר, תחושת קרני השמש, או חפצים שנוגעים בהם.

Touch1

החוש המקביל, האנלוגי, לנגיעה עבור קצוות יכול להתחיל במרחק של סנטימטרים ספורים, או אפילו כמה מטרים, מהקצה עצמו, ולכן יכול לגרום להם לדבר במונחים של "הקרנה", או "הילה" כדי להסביר את תחושותיהם.

דוגמה: אם יש חפץ קסום שהשדה הקסום שלו מקיף כמה מטרים סביבו, הקצה יכול לדבר על "הקרנה" של השדה הזה באופן דומה לכך שתנור "מקרין" חום כמה מטרים סביבו.

האינטראקציה הכי נפוצה היא בין נגיעה ובין שדה קסם. גם אם הקצה לא הסתכל סביבו כדי לראות לאן הוא הולך, או גם אם מקורו של שדה הקסם מוסתר, נעלם, או לא ידוע, הקצה לא יכול להימנע מהתחושה שהוא נמצא בתוך שדה קסם.