FANDOM


נשיכה היא תוצאה נדירה של שארית, שמתרחשת כאשר שארית האנרגיה הקסומה שנוצרת מהטלת לחשים עוברת המרה מהירה מאוד לאנרגיה פיזיקלית, כמעט תמיד אנרגיה קינטית או אנרגיה כימית. האנרגיה הפיזיקלית הזו משתחררת בצורה ספונטנית באזור הקוסם, מה שמייצר נזק פיזי. ככל שגדולה השארית, כך הנזק יותר חמור ונרחב.

ראה גם: עקיצה