FANDOM


Full-arm-tattoo-design

סוזנה הינה סוג של טקס קסום נפוץ בקרב אוכלוסיית הקצוות בישראל. מקורו של הטקס אינו ידוע, אבל הוא התחיל להסתובב בישראל כנראה בשנות השבעים. בגלל הקושי הטכני הטמון בהכנתו, ובגלל אופיו הבולט שמושך תשומת לב, הוא נשאר טקס נדיר למרות היעילות הרבה שלו.

מסיבות שיהיו ברורות עוד מעט, ניתן לבצע סוזנה רק עבור קצה בעל שתי ידיים, וקצה אינו יכול לעשות סוזנה על עצמו.

לפני ביצוע הטקס, הקצה צריך להשיג דיו מתאים. הדיו חייב להיות ממקורות מינרליים בלבד, לא צמחיים או מבעלי חיים, והוא חייב להיות טהור ככל האפשר. יש לאחסן אותו בכלי אטום לאור שמש, ואם אפשר בטמפרטורה קרה ככל האפשר. עם זאת, במידה והדיו יקפא, הוא יהפוך לחסר תועלת.

כמו כן, לטובת ציור הקעקוע, יש להכין עט חלול מעצם. ניתן להשתמש בכל עצם שהיא, אבל היא חייבת להיות חדשה: קרי, אי אפשר להשתמש בעצם שציירו איתה בעבר. בעוד שניתן להכין את העט בכל להב שהוא, אי אפשר להכין אותו באמצעים תעשייתיים. אלו כמעט לבטח יזהמו את העט ויהרסו את הטקס.

את הטקס יש להתחיל בלילה, לפחות שעה אחרי השקיעה, הקצה חייב לשמור שזרועותיו לא יהיו באור שמש לאורך השבוע שבו מתבצע הטקס.

במשך שבעה לילות, מבצע הטקס מושך כוח קסם וומכניס אותו לתוך זרועותיו של הקצה. לציור הקעקוע שבעה שלבים, המחולקים ליד חזקה ויד חלשה. בכל לילה יש לצייר את השלב המתאים על היד החזקה והיד החלשה.

בסוף ציור החלק השביעי על היד החלשה, מבצע הטקס אמור להגיע לארבע חמישיות. במידה ולא הגיע לארבע חמישיות, כוח הקסם משתחרר בצורה ספונטנית, מה שלרוב גורם לקצה לאבד את זרועותיו, אם לא את חייו.

לאחר השלמת הטקס, שדה קסם חזק מקיף את זרועותיו של הקצה, לכל אורכו של הקעקוע, משרירי היד ועד כעשרים סנטימטר מעבר לכף היד. בתוך השדה, הקצה יכול לתפעל כוחות קינטיים בקלות יתרה, בערך עד לפי עשר מכוחו הפיזי הרגיל.