FANDOM


Peterotoole460

סר לאופולד מריגולד היה קצה בריטי, ששירת עם הצבא הבריטי בתקופת המנדט. למרות גילו המתקדם, היה לו תפקיד מרכזי בשינויים שעברו על מדינת ישראל בכלל, והקהילה הישראלית בפרט, בתקופה שבין 1905 ו-1933. סר מריגולד היה נוצרי אדוק, והחזיק במערכת יחסים מורכבת עם התנועה הציונית. למשל, הוא לחץ על ממשלת בריטניה לפתוח את שעריה למהגרים יהודיים שברחו מאירופה, ובו בעת התנגד ליישוב יהודים בישראל לפני פתרון הבעיה של "האוכלוסייה המקומית".

כקצה, הייתה לו מעט סבלנות ללמד, אבל אירח חוג לא רשמי פעם בחודש, סביב הירח במלא, בביתו בנווה צדק. ביתו היווה מעין קרקע ניטראלית, והוא אף סיפק מתקנים לביצוע ניסויים ועריכת טקסים. כמו בריטים אחרים באיזור, הייתה לו חולשה לארכיאולוגיה, והוא לא חף מפשע בכל הנוגע ל"שוד העתיקות הגדול" של אזור הסהר הפורה סביב סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. לזכותו ייאמר שהיה כנראה ישר יותר מרוב השודדים.

סר מריגולד איבד את חינו ואת דרכי הנועם שלו עם חתימת הסכם מינכן. הוא מת בביתו בתל-אביב, זועף ושבור לב, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.