FANDOM


עקיצה היא שארית שלא משתחררת מהקצה אלא נשארת תקועה סביבו, צמודה, כביכול, לאור שלו. קצוות אחרים יכולים לשים לב שהקצה נעקץ. בגלל ההשפעה של הקצה המעוותת את המציאות האנרגיה הזו יכולה להישאר צמודה זמן רב.

הטלת קסם בזמן שהקוסם עקוץ יכולה להיות מסוכנת מאוד. אם לא נעשית בתשומת לב, האנרגיה הקסומה עלולה להשתחרר בצמוד לאנרגיה שנמשכת מהעולם האחר וליצור שארית עצומה שיכולה לגרום לתופעות גדולות מהקסם המקורי, במיוחד אם השארית גדולה מחמישייה.

מעבר דרך גבולות משחרר מעט מהאנרגיה הקסומה, ויכול להקל על שחרור מהעקיצה.

ראה גם: נשיכה