FANDOM


טבלת בריאות ופציעות
רמת פציעה נוכחית השפעות לאלתר מה עבר עליו כתוצאה מכך
בריא יכול הכול נפצע מנזק סביבתי פצוע קל
נפצע מנזק מכוון פצוע קשה
שהות באזור קטלני
פצוע קל נמצא תחת קושי, עלול להיכשל במאמציו סובל מאלימות מכוונת פצוע קשה
נפצע מנזק מכוון
נפצע מנזק סביבתי משמעותי או מתמשך
שהות באזור לא בריא
פצוע קשה נמצא תחת קושי, כשלון במאמצים הוא סביר, אור מתעמעם סובל מאלימות קשה פצוע אנושות
סופג פציעה קשה
פצוע אנושות נמצא תחת קושי, לא יכול לעשות שום דבר, אור מתעמעם לא מקבל טיפול מיידי, מספק, ומתמשך מוות
סופג נזק כלשהו נוסף או סובל מאלימות כלשהי