FANDOM


קסם פרוע הוא כינוי חמוד לתופעה מסוכנת ואף קטלנית המתרחשת כאשר קצה מנסח קסם ומנסה להטיל אותו, אך לא מושך מספיק כוח קסם כדי להשלים חמישייה. כוח הקסם שמשך הקצה ישתחרר, אבל ללא קשר לניסוח; כוח הקסם הפרוע יתממש בצורה לא צפויה לחלוטין, ומזיקה פי כמה מאשר בשחרור שארית.

מסיבה זו, קצוות מעדיפים למשוך במידה ואין להם מספיק חמישיות מאשר להסתכן בקסם פרוע.


ראה גם: עקיצה, נשיכה