FANDOM


אחד מחמשת החושים הקלאסיים (אם כי היום ידוע שיש יותר מחמישה).

ראייה הנו החוש החשוב ביותר, שתופס 80% מהקשב של אדם רואה. מכיוון שכך, הוא החוש שמשתמשים בו לעתים הקרובות ביותר כאנלוגיה לדברים שקצוות מגלים. קצה שמרחיב את חושיו באמצעות קסם או נחשף למידע מטאפיזי, או לתנועות העולם האחר יכול למצוא עצמו מתרגם, לעצמו וגם לאחרים, את המידע הזה ל"מראות" שונים ומשונים. בגלל הדומיננטיות של ראייה כמעט בלתי אפשרי להימנע מכך, אם כי יש קצוות המנסים להרחיב את השפה כדי להכיל את החושים הנוספים הדרושים למלאכתם.

שרלטנים לעתים קרובות יטענו שיש להם גישה "לעולם הבלתי נראה" כדי להצדיק לאחרים, ואולי לעצמם, מדוע הדברים שהם כביכול נחשפים אליהם אינם נגישים לאף אחד אחר. ראייה מזויפת זו היא טקטיקה נפוצה כדי להצדיק את כישלונם של השרלטנים ליצור שינוי בעולם, וקשה להבדיל בין קצה לשרלטן על בסיס דיווחים מילוליים בלבד.