FANDOM


Glow

ההבנה של שדה קסם קרובה להבנה של מקומות - אלא שבניגוד למקום קסום, שנוצר כתוצאה משחרורו של כוח קסם אדיר בהיקפו, שדה קסם נוצר בדרך כלל בכוונה בהשראת יציר קסם או חפץ קסום.

חומר ואנרגיה (או במילים פשוטות יותר, דברים ופעולות על הדברים הללו) בעולם הזה מכוונים לפי חוקי המציאות. אלו, פשוטים או מורכבים ככל שיהיו, מניעים אותם אנה ואנה וקובעים את מסלולם. הטלת קסמים שוברת את החוקים מכיוון שהיא מכניסה כוח קסם שפועל על החומר הקיים, יכול לייצר חומר חדש, ומייצר אנרגיה במערכת.

במקרה של שדה קסם אין כוח קסם הגורם לפעולה, ואין אנרגיה חדשה. במקום זאת, חוקי המציאות בתוך השדה מושהים, שונים, מאשר מחוץ לשדה. דברים ופעולות בתוך השדה יכולים לגרום לתוצאות שונות מאשר מחוץ לשדה. שדות שונים משהים או משנים חוקי מציאות שונים, ולכן ההשפעות של הפעולות או על הדברים משתנה משדה לשדה, ויכולה להיות מאוד עדינה.

השהייה בתוך מקום דומה לשהייה בתוך שדה קסם מכיוון שחוקי המציאות, המשפיעים על דברים ועל הפעולות עליהם, יכולים להיות שונים.

יצירי קסם וחפצי קסם שונים משרים שדה קסם בגדלים שונים בהתאם לעוצמתם; עוצמה חלשה יכולה להשפיע במרחק כמה סנטימטרים מהחפץ או יציר הקסם, ועוצמה חזקה מאוד יכולה להשפיע על בית גדול, בניין, גן ציבורי, רחוב, וכן הלאה.

כמו השפעות קסומות אחרות, שדה קסם נבלם בגבול.