FANDOM


תורת הנסתר (לעתים חכמת הנסתר; בלע"ז: אוקולטיזם) היא תחום ידע המכוון לגלות אמת נסתרת. לרוב, הכוונה לתחומי הידע הנוגעים לקסם מתוך ההנחה שבעוד המדע הוא תחום ידע העוסק בתצפיות של דברים גלויים, תורת הנסתר מתעסקת בדברים חבויים. אולם, כל קצה משופשף כבר הבין שהקסם גלוי וברור בעולמנו הרבה יותר מחלקיקים תת-אטומיים, וירוסים, או לוחות טקטוניים. כמו המדע, גם העיסוק בקסם דורש מהקוסם להסתמך על ידע קודם, על תצפיות, על ניסויים, והגיון בריא.

אם כך, מדוע בכל זאת, תורת הנסתר? בניגוד למדע, תוצאותיה נוטות להיות נסתרות מעין הציבור, ואחרי מאות שנים של זיוני שכל תחום הידע הזה סובל מעודף רב של שרלטנים והנחות מוטעות. ככל שהקסם יותר ברור וגלוי לקצה עצמו, כך נראה שהוא יותר נסתר וחבוי מעיניי הסובבים אותו...